Terugblik training RealistenRaad Rotterdam

Terugblik training RealistenRaad Rotterdam

  • 07 november 2022

RealistenRaad voor inclusiever werkgeverschap

- Jongeren met een functiebeperking adviseren met een RealistenRaad organisaties voor inclusiever werkgeverschap. Deze jongeren, Realisten, worden getraind om hun rol goed te kunnen vervullen. Ook tijdens het gehele traject worden zij begeleid door een inclusiespecialist van de Realisten Academie: de inclusie-makers.

In Rotterdam is sinds kort de RealistenRaad voor het Innovatiefonds PROVSO.WORKS gestart. Een groep van zeven (oud)leerlingen van PRO en VSO scholen uit de regio Rotterdam. We blikken terug op het scholingsmoment van deze Realisten. De training vond plaats op 7 november 2022. We gingen daarbij in op vragen als:

  • Hoe stel je je voor?
  • Hoe stel je een goede vraag?
  • Hoe geef je advies?

Kennismaking Realisten

Met een van thuis meegebracht voorwerp deelden de Realisten ieder hun eigen verhaal en hun motivatie om mee te doen aan de RealistenRaad. Een interactieve vorm om kennis met elkaar te maken, die de jongeren zeer aansprak.  

Wat is de RealistenRaad voor de deelnemende Realisten

  • “De RealistenRaad is voor mij vragen stellen en antwoorden geven.”
  • “De RealistenRaad is voor mij adviseren om een verschil te maken.”
  • “Ik doe mee aan de RealistenRaad omdat ik vind dat je alle kansen die je worden aangeboden, moet pakken. Ik ben nooit bang om ergens iets over te zeggen. Dus ik denk dat de RealistenRaad wel bij mij past.”
  • “Ik ben zelf een pro leerling geweest en heb uiteindelijk een mbo opleiding afgerond. Ik wil laten zien dat als je met de trap gaat in plaats van met de lift, je er alsnog kunt komen.”
  • De RealistenRaad is voor mij een groep mensen die met elkaar overleggen en die hun mening kunnen geven. Mijn docent dacht dat het bij mij past. Ik vind het soms moeilijk om mij open te stellen. Het is mijn doel om dat bij de RealistenRaad wel te doen.”

 

Lees meer over hoe je kan aansluiten bij een RealistenRaad en wat het je als jongere en als organisatie oplevert.