Passende werkplek

Passende werkplek

Sommige jongeren hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan een werkgever kan bieden. In 2015 is dit bij de wet geregeld. Dit noemen ze 'beschut werk' en is onderdeel van de Participatiewet. Werk dat beschut is kan variëren van moeilijkheidsniveau. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deze werkplekken.

Je kan bij het UWV, als werknemer met een arbeidsbeperking, zo’n werkplek aanvragen. Als het UWV een positief advies geeft voor een beschutte werkplek, dan is de gemeente verplicht om voor zo’n werkplek te zorgen.

Wie komt er in aanmerking voor beschut werk?

Het UWV adviseert of je voor beschut werk in aanmerking komt. Voor jongeren, met een nog geldende indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), gelden speciale regels. Tot de doelgroep voor beschut werk horen jongeren die kunnen en willen werken. Maar waarbij een reguliere baan vaak (nog) niet mogelijk is. Omdat er voor een reguliere baan veel begeleiding en/of aanpassingen nodig zijn. Beschut werk is voor jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Wil je weten of je in de aanmerking komt? Klik dan hier voor een vragenlijst.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Jongeren die beschut werk uitvoeren, zijn in dienst van de gemeente of een andere werkgever. Jongeren krijgen hiervoor salaris. Het betreft namelijk een vorm van een dienstverband. Het bedrag dat je verdient, is minimaal het wettelijk minimum loon.

Ondersteuning vanuit de Realisten Academie 2.0

Wil je werken aan je persoonlijke en professionele vaardigheden, zodat je je beter kunt voorbereiden voor jouw stap naar de arbeidsmarkt? Neem dan deel aan de Realisten Academie 2.0. We leiden je gratis op tot Realist. Vind je het leuker om jongeren met een arbeidsbeperking te begeleiden als Buddy? Dat kan ook. Zowel de Realist als Buddy krijgen begeleiding en training als boost voor hun persoonlijke en professionele vaardigheden. Meld je ook aan!

Neem contact met ons op voor meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag met jou de mogelijkheden.