RealistenRaad voor inclusief werkgeverschap

RealistenRaad voor inclusief werkgeverschap

Het samen vormgeven van inclusief werkgeverschap voor duurzame inzetbaarheid van jongeren met een arbeidsbeperking is het doel van de RealistenRaad. Een RealistenRaad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven jongeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Zij delen inzichten en adviseren een bedrijf/werkgever over wat zij kunnen doen om meer inclusief te worden. Het doel is het samen vormgeven van inclusief werkgeverschap voor duurzame inzetbaarheid van jongeren met een arbeidsbeperking. De jongeren worden begeleid door een inclusiespecialist van de Realisten Academie. De RealistenRaad komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.  

Wat levert het je als organisatie op?

Naast inzichten, adviezen en praktische handvatten om inclusief werkgeverschap te realiseren, draag je tevens bij aan duurzame inzetbaarheid van personeel.

Wat levert het je als jongere op?

Als lid van de RealistenRaad ontvang je een vrijwilligersvergoeding en ook een MDT-certificaat. Je komt in contact met organisaties uit jouw regio, deelt ervaringen met andere jongeren met een arbeidsbeperking én je draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer informatie

Lees meer over hoe je als jongere en als organisatie kan aansluiten bij een RealistenRaad en hoe we je daarbij ondersteunen.