Klachtenregeling Realisten Academie 2.0

Klachtenregeling Realisten Academie 2.0

De kwaliteit van de Realisten Academie 2.0 staat voorop. Dit doen we door samenwerking met verschillende partijen. Mocht je door deelname onverhoopt toch een klacht hebben, dan vernemen we dit graag.

Doel klachtenregeling

Heb je een klacht over jouw deelname aan de Realisten Academie 2.0. Dan willen we jouw klacht op een laagdrempelige wijze oplossen. We beschermen daarbij jouw rechtspositie met een procedure van bemiddeling en behandeling van jouw klacht. Zo streven we naar het herstel van onze relatie met jou op basis van wederzijds vertrouwen.

Klachtenfunctionaris

Wanneer je een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris contact met je op. Deze heeft als taak en verantwoordelijkheid om in samenspraak met jou op informele wijze tot een passende oplossing te komen.

Procedure

Heb je een klacht, dan kan je deze per e-mail sturen naar info@realistenacademie2-0.nl. De aangestelde klachtenfunctionaris neemt vervolgens contact met je op om te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden. Hierbij wordt hoor en wederhoor toegepast. Dit wil zeggen dat je in de gelegenheid wordt gesteld jouw zienswijze op de klacht te geven.