Handicap en arbeid

Handicap en arbeid

Wanneer je een handicap hebt, kan het voor jou lastig zijn om een passende baan te vinden op de arbeidsmarkt. Belangrijk is dat ook het bedrijf open staat voor jou als werknemer met een handicap. Dit zijn bedrijven die zich maatschappelijk betrokken voelen en een diversiteitsbeleid hebben. Ook de rol van de overheid, die jou én de werkgever daarbij ondersteunt, is belangrijk.

Werk dat bij jou past

Wil je werken of ben je op zoek naar werk dat bij jou past? Op deze website vind je ook informatie en tips over werken met een fysieke of mentale beperking, werken met autisme en werken met Wajong. Bijvoorbeeld over hoe je extra begeleid kan worden naar werk, dat bij je past met mogelijkheden om je door te ontwikkelen, en wat je rechten zijn voor aanpassingen om je werk goed te kunnen doen.

Financiële steun voor werkgevers

De overheid heeft wetten en regels gemaakt om jongeren met een arbeidsbeperking (weer) aan het werk te helpen, zoals de Participatiewet en de Banenafspraak en door (financiële) steun voor werkgevers.

Banenafspraak voor jongeren met een arbeidsbeperking

De overheid wil dat zoveel mogelijk jongeren met een arbeidshandicap aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak. De afspraak is dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor jongeren met een arbeidsbeperking. Het gaat om 100.000 extra banen in het bedrijfsleven en 25.000 extra banen bij de overheid.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer jongeren werk vinden, ook jongeren met een arbeidsbeperking.

Ondersteuning vanuit de Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers

Wil je werken aan je persoonlijke en professionele vaardigheden, zodat je je beter kunt voorbereiden voor jouw stap naar de arbeidsmarkt? Neem dan deel aan de Realisten Academie 2.0. We leiden je gratis op tot Realist. Je krijgt begeleiding en training als boost voor je persoonlijke en professionele vaardigheden. Meld je ook aan!

Neem contact met ons op voor meer informatie

Heb je vragen over wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan eens rond op de website of neem direct contact met ons op. Lees ook de ervaringen van anderen die je al voor zijn gegaan. Neem je deel aan de Realisten Academie 2.0, dan kan je dit eenvoudig combineren naast bijvoorbeeld jouw studie.