Terugblik RealistenRaad bij PROVSO.WORKS

Terugblik RealistenRaad bij PROVSO.WORKS

  • 23 mei 2023

Ervaringsdeskundige jongeren adviseren als RealistenRaad PROVSO.WORKS

- Zeven jongeren uit de regio Rotterdam adviseerden als RealistenRaad het afgelopen schooljaar bij uiteenlopende werkzaamheden en projecten van PROVSO.WORKS. Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander wat nodig is voor duurzaam inclusief werkgeverschap. Tijdens het gehele traject werden zij met trainingen ondersteund door een inclusie-specialist van de Realisten Academie. Veel van de adviezen hebben direct impact gehad op het succes van de projecten. Genoeg redenen om dit eerste jaar van de RealistenRaad op 23 mei jl. feestelijk af te sluiten en samen terug te blikken op de hoogtepunten en leermomenten van afgelopen jaar.

Tijdens de feestelijke afsluiting ontvingen de Realisten voor hun inzet het officiële Europese Europass vrijwilligers certificaat en MDT certificaat. Natuurlijk waren er ook bloemen en een hapje en een drankje. De Realisten zijn enthousiast op hun deelname en de inbreng die ze hebben kunnen geven. “Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen en het is jammer dat het alweer voorbij is”, aldus een van de Realisten.

Inclusie-aanpak PROVSO.WORKS

Het PROVSO.WORKS betrekt jongeren uit het PRO en VSO bij hun projectvoorstellen waarmee zij de stap van school naar werk kunnen verbeteren. Hiermee wordt een brug geslagen tussen praktijkscholen (PRO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en werkgevers in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. PROVSO.WORKS streeft ernaar dat alle jongeren in kwetsbare posities in de samenleving, met uitstroomperspectief arbeid, worden opgeleid voor en geplaatst op een passende, bestendige en duurzame werkplek.

Impact ervaringsdeskundige adviezen   

Annette van Waning, directeur PROVSO.WORKS Works, vertelde hoe ze ruim een jaar geleden op zoek waren naar jongeren die konden meedenken over projecten voor jongeren. Dat verzoek sloot precies aan bij het Maatschappelijke Diensttijd project RealistenRaad.

“De RealistenRaad is snel en goed van start gegaan met fijne betrokken jongeren van diverse scholen uit Rotterdam” - Annette

Met de RealistenRaad kwamen ze vier keer bijeen. Tussentijds zijn de Realisten ook via e-mail en WhatsApp benaderd voor adviesvragen. Annette vertelt dat er waardevolle adviezen zijn gegeven. Ze benoemd als voorbeelden de projecten Toekomstcoach en Vorkheftruck. Ook bij de sectortafel Zorg hebben zij heel goed meegedacht. De ideeën vanuit de RealistenRaad meegenomen in de projecten.

“De bijeenkomsten waren heel leerzaam. Ik hoop dat de RealistenRaad volgend jaar weer met dezelfde inzet van zich laat zien als nu!” - Annette

Vandaag tijdens de feestelijke bijeenkomst werd de Realisten nog een casus voorgelegd:

  1. Hoe laat je aan jongeren zien hoe het is om te werken in een bepaalde branche: bijvoorbeeld de zorg, de schoonmaak of op Schiphol?
  2. Hoe ziet goede begeleiding op de werkvloer eruit?
  3. Hoe krijgen we meer jongeren naar de energietransitie?

De jongeren delen hun beelden, ervaringen, ‘vooroordelen’ en gaven tips. Annette en collega en Natascha schreven mee en beloofden de Realisten dat ze met hun aantekeningen ermee aan de slag gaan.

De ervaringen van de jongeren zelf

“het was een echte raad en we zijn heel serieus genomen. Dat had ik niet verwacht. Ik kon er niet altijd bij zijn maar via de App en telefoon bleef ik goed op de hoogte. Ik vond het heel fijn dat respectvol met mij is omgegaan” - Realist

“Ik had vooraf niet zoveel verwachtingen, maar vond het verrassend hoe mooi het was om adviezen te geven, terugkoppeling te krijgen en te zien dat met onze adviezen iets is gedaan. Soms was het druk om te combineren met school maar het ging wel” - Realist

“Ik ben trots op wat we met de RealistenRaad hebben bereikt. Ik ga na de zomervakantie graag door” - Realist

De RealistenRaad gaat door!

Na de zomer gaat de RealistenRaad opnieuw door met zeven leden: deels jongeren die er nu ook zijn en deels nieuwe instroom. Er is nog plek voor drie nieuwe Realisten. Jongeren uit de regio die interesse hebben, kunnen zich via deze link hiervoor opgeven. 

RealistenRaad

De RealistenRaad is een initiatief van de Realisten Academie: de inclusie-makers. Een maatschappelijk Diensttijd (MDT)-project met als doel jongeren inzicht te geven in hun kansen en mogelijkheden, zodat zij weten waar hun krachten en uitdagingen liggen. Met hun unieke en onmisbare kijk op werk adviseren ze organisaties om taboes op werken met een arbeidsbeperking te doorbreken om zo meer arbeidsmarktkansen te realiseren.

Lees meer over hoe je kan aansluiten bij een RealistenRaad en wat het je als jongere en als organisatie oplevert.