Terugblik Realisten Event

Terugblik Realisten Event

  • 03 juni 2021

Het uur van de inclusie

- Al ruim 70 jongeren met een arbeidsbeperking zijn het afgelopen half jaar opgeleid tot Realist. Wat hebben we geleerd? Welke stappen zijn gezet? Hoe pakken we hierop door? Samen met 70 deelnemers, waaronder de nieuwe Realisten, werkgevers, beleidsmakers en professionals uit het onderwijsveld maakten we op donderdag 3 juni 2021 tijdens ‘Het uur van de inclusie’ de balans op. Daarbij zoomden we in op de kansen en mogelijkheden met de opgedane ervaringen tijdens de opleiding van de 'Realisten Academie 2.0: gelijke kansen' (voorloper van de huidige 'Realisten Academie: de inclusie-makers'). 

Dit was het uur van de inclusie

CNV Jongeren voorzitter Justine Feitsma opende om 16.00 uur de 60 minuten durende talkshow over een inclusieve arbeidsmarkt. Samen met gastsprekers Noor Wobbes, deelnemer aan de Realisten Academie 2.0, en Sven Romkes, werkzaam bij ABN AMRO, ging zij het gesprek aan over hun ervaringen met inclusiviteit. Op welk moment konden zij ondanks hun beperking impact maken en iets betekenen? Noor Wobbes: “Mijn doel was om een beetje van het clichébeeld van autisme af te komen en ik denk dat dat mij wel echt gelukt is. Door de Realisten Academie 2.0 zien mensen dat we hartstikke gemotiveerd en enthousiast zijn en dat we écht graag willen.” Sven Romkes: “Eén van de mooiste dingen die ik heb gedaan is de toegankelijkheid van de verkiezingen verbeteren. Daar kon ik echt mijn ei in kwijt.”

Op zoek naar talent Tijdens het tweede deel van het uur namen drie panelleden het woord: Realist Carolien Booijink, directeur Avabel Nederland BV Richard Duppen en associate lector Sociale Innovatie Joost van der Weide. Wat leren zij over inclusiviteit? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Wat willen ze anderen meegeven? Uit de discussie halen we onder andere dat het belangrijk is om te kijken naar datgene wat een werkgever en een werknemer bindt: belangen en verantwoordelijkheden van een werkgever moeten aansluiten bij talenten van werknemers. Eén van de stappen is het op zoek gaan naar die verborgen talenten en een ander stap is om de kennis van werkgevers te vergroten over de mogelijkheden van mensen met een ondersteuningsbehoefte. Dat kan bijvoorbeeld door middel van trainingen voor werkgevers en goede praktijkvoorbeelden om beeldvorming te veranderen.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat het publiek vond? Zij stemden tussen de paneldiscussie door mee via een online Mentimeter. Met de stelling ‘Mensen met een beperking zijn zelf verantwoordelijk voor hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt’ was 40% van de kijkers het eens en 60% van de kijkers het oneens. Oftewel, een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen creëren we samen. Hoe het panel daarop reageerde? Volgens Carolien begint een inclusieve arbeidsmarkt bij haarzelf, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Realisten Academie 2.0, maar is het wel iets wat we samen moeten doen. Carolien: “Het is vaak maatwerk zoeken en kijken naar mogelijkheden.” Richard en Joost zijn het met elkaar eens dat we allemaal verantwoordelijk zijn. Richard: “Samenleven doen we met z’n allen, maar de overheid kan er ook in bijdragen om inclusieve ondernemingen meer voordelen te bieden. Verder is het belangrijk om als bedrijf na te gaan wat je kunt doen. Denk naast het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook aan inclusief inkopen, zoals kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen.” Volgens Joost is het daarnaast belangrijk om de verantwoordelijkheid te nemen. Joost: “Durf het als organisatie op kleine schaal te proberen en zorg er als jongere voor dat je weet wat je waard bent.” 

Realisten Academie 2.0 gaat door

De opgeleide Realisten hebben de afgelopen maanden onder andere een professionele training gevolgd. Hiermee zijn zij aan de slag gegaan met een pitch of ervaringsverhaal: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik daarvoor nodig? Met de training en een aanvullend keuzeprogramma kreeg zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling een boost. Vol zelfvertrouwen gingen ze vervolgens op pad om hun verhaal te pitchen bij scholen en organisaties. Met als doel te laten zien wat er wél mogelijk is.

Ben jij geïnspireerd geraakt door het verhaal van onze Realisten? Word ook Realist en meld je aan!