Succesverhaal: Met een beperking ben ik niet anders dan anderen, dat wilde ik de buitenwereld laten zien

Succesverhaal: Met een beperking ben ik niet anders dan anderen, dat wilde ik de buitenwereld laten zien

interview1
Annabel, Tom en Erika

Wat heeft deelname aan de Realisten Academie 2.0: 'samen voor gelijke kansen' (de academie kreeg per 1 mei 2021 een vervolg met 'de inclusie-makers') opgeleverd voor de Realisten? Dit was de centrale vraag tijdens het verdiepende interview met drie Realisten. Daarbij gingen we in op hun verwachtingen van de Realisten Academie 2.0 en wat het hen, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, heeft gebracht. Ook waren we benieuwd naar hun tips zodat we de Realisten Academie 2.0 nog beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de deelnemers.

De Realisten Academie 2.0 in een notendop

De intake is de eerste kennismaking van de deelnemers. Tijdens het intakegesprek bespreken we hun wensen en mogelijkheden en de aanpak van de Realisten Academie 2.0. Met passende training in groepsverband ondersteunen we hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ze leren presenteren en pitchen. Ze leren om hun grenzen aan te geven en anderen te inspireren en te motiveren. Daarbij leren ze om helder te communiceren over hun eigen beperking. Met keuzemodules worden ze ondersteund bij hun professionele ontwikkeling. Ze werken pitches en ervaringsverhalen uit en oefenen het presenteren hiervan. Als ze dit willen, helpt een Buddy hen daarbij. Met intervisie leren Realisten van elkaar. Bij verschillende bedrijven en/of onderwijsinstellingen gaan de Realisten hun ervaringen delen met een pitch of ervaringsverhaal. Soms gaan ze aan de hand van stellingen in discussie met de deelnemers van de gastorganisaties. Hierbij krijgen de deelnemers een goed inzicht in het persoonlijke levensverhaal van de Realist. Dit draagt bij aan het doorbreken van taboes, een van de hoofddoelen van de Realisten Academie 2.0: gelijke kansen!

Wat heeft deelname aan de Realisten Academie 2.0 hen gebracht?

Annabel, Tom en Erika zijn opgeleid tot Realist. Ze zijn het er allen over eens dat deelname hen meer heeft gebracht dan ze van te voren hadden verwacht.
Tom heeft autisme en kan soms moeilijk op woorden komen. Hij vond zichzelf niet heel sociaalvaardig. “Ik denk anders dan anderen. Zitten er wel mensen op mij te wachten met autisme”, aldus Tom. Hierdoor was hij extra gemotiveerd om deel te nemen aan de Realisten Academie 2.0. Ook Annabel wilde met haar deelname laten zien dat je met een beperking niet anders bent dan anderen. “Ik heb een lichamelijke beperking, maar ik mankeer niks tussen mijn oren. Dit wilde ik de buitenwereld laten zien.” Ook Erika, die last heeft van chronische vermoeidheid, vond het belangrijk om beperkingen bespreekbaar te maken. “Ik vergat alles, maar weet nu dat ik daarvoor kan leren. Je moet je verhaal kort en krachtig houden. Dat werkt.”
Tom gaf aan dat zijn zelfvertrouwen is gegroeid en dat hij zijn presentatievaardigheden verder heeft ontwikkeld. “Ik kan nu beter uitleggen dat ik autisme heb. En ik heb geleerd hoe ik mezelf beter kan voorstellen aan mensen. Ook Erika beaamde dat: “Op papier lukt het goed om mij te verwoorden, maar in real life is dat moeilijker”. Annabel vertelde dat zij, door het volgen van de keuzemodules, nu beter weet wat ze wel en niet over haar beperkingen moet vertellen tijdens een sollicitatiegesprek. En ook hoe je dat bespreekbaar maakt. “Ik vind het ook goed om te weten welke financiële middelen er zijn voor bedrijven die mij daarbij helpen. Ook ben ik nu beter voorbereid op de toekomst,” aldus Annabel.
Naast de eigen ontwikkeling, zijn er ook waardevolle verbindingen gemaakt met nieuwe mensen en organisaties. Met andere Realisten uit de groep maar ook met studenten en professionals, werkzaam in verschillende sectoren. Tom en Erika gaven aan dat ze hebben geleerd hoe ze kunnen netwerken en hebben hierdoor leuke contacten overgehouden aan de academie. Annabel gaf aan dat zij juist het stukje mensen leren kennen heeft gemist omdat alles online plaatsvond.

De tips en tops van de Realisten

Zowel Tom, Annabel als Erika zijn tevreden over de trainers. “Ze konden goed helpen en legden alles goed uit. Ze waren ook heel vriendelijk”, aldus Erika. “Ik vond het fijn dat sommige trainers ook een beperking hebben. Ik voelde me hierdoor beter begrepen,” vertelde Annabel.
Vanwege de coronapandemie vonden de activiteiten online plaats. Niet alle Realisten vonden dit prettig. Ook gaven ze aan dat ze bij sommige modules wel meer diepgang wilden. Bijvoorbeeld met meerdere sessies van deze modules. Het lesmateriaal wordt een week voor de les verstuurd. Erika gaf te kennen dat ze dit liever wat eerder wilde ontvangen. Zodat ze, naast haar schoolactiviteiten, ook de les van de Realisten Academie 2.0 goed kan voorbereiden.

Wil je ook deelnemen als Realist of Buddy?

Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag alle ins&outs over wat de Realisten Academie 2.0 voor jou kan betekenen.