‘De Realisten Academie is een waardevolle aanvulling voor praktijkonderwijs’

‘De Realisten Academie is een waardevolle aanvulling voor praktijkonderwijs’

Bonhoeffer College_Vlierstraat praktijkonderwijs

Ronald Kerklau is stagedocent op het Bonhoeffer College locatie Vlierstraat, een school voor praktijkonderwijs. Het doel van praktijkonderwijs is om leerlingen toe te leiden naar een baan of een vervolgopleiding. Naast een passend theorieaanbod, krijgen leerlingen veel praktijkvakken aangeboden. Ook stages (met uiteindelijk een passende werkplek) zijn een heel belangrijk onderdeel van het aanbod. “Voor het leren in de praktijk is een goede begeleiding en aansturing van belang”, aldus Kerklau. Twee klassen bovenbouw namen deel aan de Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers. Kerklau is enthousiast over de mooie aanvulling op het reguliere lesprogramma en raadt ook andere scholen voor praktijkonderwijs aan om hieraan deel te nemen. Zijn bevindingen zetten we hieronder uiteen.

Hoe kwam de Realisten Academie op je pad?

“Onze directeur wees ons op de mogelijkheden van de Realisten Academie. We hebben dit vervolgens besproken in ons stageteam. Het sprak ons enorm aan, omdat het vooral ondersteuning biedt aan leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze leerlingen hebben vaak moeite om zich te presenteren of zich voor te stellen, bijvoorbeeld bij een stagebedrijf. Ze vinden het spannend. De Realisten Academie heeft hier met het aangeboden programma goed op ingestoken.

Gastlessen voor persoonlijke groei

Leerlingen (15 en/of 16 jarigen) vinden het soms heel moeilijk om iets over zichzelf te vertellen tegen vreemden. Iets positiefs over zichzelf vertellen is soms extra moeilijk. Dat doen ze wel met vrienden en vriendinnen onderling, maar in een formeel gesprek valt het al snel stil. Als stagebegeleider moet ik dan soms het woord overnemen.  

“Hoe mooi zou het zijn als we de angst om te presenteren kunnen wegnemen”

De gastlessen van de Realisten Academie bieden een mooie kans om aan het presenteren van jezelf te werken. Door middel van uitleg, oefeningen en gesprekken leren ze om daadkrachtig en positief te presenteren. Als eindopdracht heeft iedere leerling voor een grote groep een presentatie van zichzelf gegeven. Dat was echt genieten. Je zag de persoonlijke groei.    

De Realisten Academie in de praktijk 

Ingrid van de Realisten Academie kwam bij ons op school. Ze verzorgde in twee klassen van ongeveer 12/13 leerlingen per klas, acht weken lang  op de dinsdag een gastles. De mentor van de klas was altijd aanwezig bij de gastlessen. Hierdoor ontstonden,  ook nog ná de gastlessen, mooie dialogen tussen leerlingen onderling, maar ook met de mentor. Dat heeft bijgedragen aan een positiever zelfbeeld van de leerlingen én het heeft de onderlinge band versterkt.

Koppeling van de gastlessen aan de stages

De inhoud van de gastlessen koppelden we aan de stages. Zo konden de leerlingen direct oefenen met hun kennismakingsgesprekken op hun stages. Dit bleek echt succesvol. Tegen een leerling, die niet uit zijn woorden kon komen, zei ik dan: “Denk eens terug aan je pitch. Toen heb je iets over jezelf verteld, wat weet je daar wel van? Wat zou dan over jezelf kunnen vertellen? Wat zal prettig zijn voor het stagebedrijf om over jou te weten? Dan zie je dat een leerling vervolgens alsnog een goed gesprek kan voeren. Er was dus alleen een kleine reminder nodig. 

De eerste kennismaking van de trainer met de leerlingen

Als introductie stelde Ingrid de leerlingen een aantal vragen over zichzelf, zoals: “Wat denken jullie? Hoe ben ik hier gekomen? Welke auto heb ik? Heb ik thuis kinderen, ja of nee? Het ging erom hoe de  leerlingen haar hadden ingeschat. Het bleek dat er veel verschillende ideeën waren over wie Ingrid was. Er komt iemand voor de klas en daar hebben ze dan direct een mening over. Ingrid spiegelde dat ook terug naar de leerlingen. Zo liet zij de leerlingen bewust worden, dat de eerste indruk bij de kennismaking erg belangrijk is: je moet ervoor zorgen dat deze positief is.  

Met leerpunten aan de slag

In de lessen kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Onder andere kleding, de manier van praten, leerpunten en kwaliteiten. Over elk onderwerp moesten de leerlingen iets over zichzelf vertellen. Dat is ook belangrijk bij praktijkonderwijs: leren door te doen. Op deze manier leerden ze stap voor stap zichzelf steeds beter te presenteren.  

Succesverhaal

Een succesverhaal is een stille en verlegen leerling die altijd zachtjes praat. Hij loopt stage bij de Albert Heijn en vond het heel moeilijk om iets over zichzelf te vertellen. Door het acht keer achter elkaar te oefenen, heeft hij stap voor stap het presenteren geleerd. Uiteindelijk was hij een van de beste pitchers. Hij vertelde zo mooi over zichzelf, over zijn kwaliteiten en ook over zijn interesses. Dat ook de andere leerlingen allemaal een beetje met hun oren stonden te klapperen. Hij kreeg een daverend applaus van zijn klas. Dat is echt genieten!

Dit was dan ook een hele mooie opsteker! Een aanpak die we moeten vasthouden.

Korte spanningsboog

De leerlingen van praktijkonderwijs willen graag doen; aan de slag! De les moet dan ook niet te lang gaan over een onderwerp. Dit had Ingrid goed in de gaten en zette de leerlingen dan ook met opdrachten aan het werk. Het was ook fijn dat de eigen mentor van de klas aanwezig was. De samenwerking daarin was heel prettig.

Wat is de impact van de Realisten Academie voor de leerlingen?

Ik weet zeker dat leerlingen nu minder angst hebben om te spreken in het openbaar of om te spreken in een ruimte met mensen die ze niet allemaal kennen.  Ook hebben ze meer inzicht gekregen in eigen en andermans kwaliteiten.  Maar ook wat ze nog willen leren en waar hun interesse ligt. En nu kunnen ze ook goed iets over zichzelf vertellen. Dat kunnen ze in verschillende situaties gebruiken: een gewoon vrijblijvend gesprek, een sollicitatiegesprek of bijvoorbeeld bij een intake op een nieuwe opleiding. Het heeft hun zelfbeeld echt een boost gegeven.  

De leerlingen kregen naast een certificaat ook nog een cadeaubon. Dat was een mooie aanvulling. Ze hadden echt het idee van: ik ben geslaagd! Ik heb een succeservaring geboekt en ik word hiervoor beloond.

Wat is je tip voor andere onderwijsinstellingen?

Ik roep alle scholen voor praktijkonderwijs op om deel te nemen aan de Realisten Academie. Het is een waardevolle aanvulling op het reguliere lesprogramma van het praktijkonderwijs. Het heeft bij ons heel goed gewerkt. De leerlingen hebben zich echt ontwikkeld, waardoor ze beter voorbereid de arbeidsmarkt op gaan.  Het Bonhoeffer College blijft  in ieder geval dankbaar gebruikmaken van het aanbod van de Realisten Academie 2.0: de inclusie-makers.

Meer informatie

Wil je ook deelnemen met jouw klas/groep of individuele leerlingen opgeven? Dan kan via het aanmeldformulier. Deelname voor jongeren (14-27 jaar) is mogelijk voor onderwijsinstellingen vanuit alle onderwijssectoren. Ook een Realist uitnodigen als gastspreker is mogelijk.