Meerwaarde en impact voor samenleving, organisaties en jongeren

Meerwaarde en impact voor samenleving, organisaties en jongeren

De ‘Realisten Academie: de inclusie-makers' creëert een toegankelijke verbinding tussen jongeren, die graag aan het werk willen, en organisaties die welwillend zijn, maar (nog) niet altijd weten hoe ze dat moeten aanpakken. De organisaties krijgen met deelname een beter beeld hoe ze werknemers met een begeleidingsvraag duurzaam en op een goede manier kunnen faciliteren.

'Niets over ons, zonder ons'

Met de inzet van de Realisten maken we inclusie bespreekbaar. Zo wordt er niet over maar mét de doelgroep gesproken. Dit sluit aan bij artikel 4, Sectie 3 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. “Niets over ons zonder ons” is een belangrijk pijler van dit verdrag.

Meerwaarde voor de samenleving

De Realisten maken samen veel maatschappelijke impact. Door de pitches en interactieve gesprekken leren mensen met en zonder beperking elkaar beter kennen en leren ze van elkaar. Het is een ontmoeting tussen twee groepen die elkaar vaak niet ‘echt’ spreken of op deze manier naar elkaars ervaringen luisteren.

Meerwaarde voor de deelnemende organisaties

De organisaties leren van de pitches en interactieve gesprekken en krijgen meer inzicht met het perspectief van de Realisten. Met de extensieve netwerken van het consortium krijgen de Realisten de mogelijkheid om de inclusiedialoog te starten bij grote werkgeversbijeenkomsten, HRM-studenten, onderwijsinstellingen en gemeenten.

“We hebben geleerd dat als we later mensen aannemen, we niet alleen moeten oordelen” – HR-medewerker
 

Ook het plaatsen van de Wajong-doelgroep vraagt steeds meer om maatwerk. De ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden wordt daarom steeds belangrijker. De pitches en interactieve gesprekken met van de Realisten sluiten daar naadloos op aan.

“De hbo-opleiding was zo enthousiast dat ze voor het nieuwe schooljaar meerdere voorlichtingen hebben aangevraagd om invulling te geven aan een module rondom inclusiviteit” - onderwijsprofessional
 

Meerwaarde voor de deelnemende jongeren

De motivatie voor het meedoen aan Realisten Academie voor jongeren is vooral het boosten van hun eigen ontwikkeling en het bijdragen aan meer inclusie. Door een afwisselend programma leren ze bovendien van en met elkaar. Deelname beloont de jongeren op diverse manieren. De belangrijkste beloning is het hebben van een leuke, inspirerende tijd waarbij ze tegelijkertijd zich persoonlijk ontwikkelen, anderen leren kennen, actief aan de slag gaan met hun loopbaan, hun cv verrijken en hun zakelijke netwerk vergroten. Via keuzemodules en de kweek-pool is er volop ruimte voor eigen leerbehoeften en positieve leerervaringen. Ze krijgen een realistischer beeld van hun talenten en mogelijkheden, breiden hun netwerk uit en kunnen hun 21st-century-skills (door)ontwikkelen.

De jongeren ontvangen voor hun inzet:

De competenties die staan op het certificaat worden in samenspraak met de jongeren in het project bepaald. De certificaten worden uitgereikt tijdens de feestelijke (eind)events.  

Lees meer over de landelijke aanpak met regionale impact