Een kijkje in de keuken van een RealistenRaad

RR-kijkje-in-de-keuken

Een kijkje in de keuken van een RealistenRaad

Een RealistenRaad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven jongeren met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Zij geven organisaties adviezen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ook jongeren met een beperking duurzaam aan het werk kunnen en blijven. Afgelopen jaar adviseerden zeven jongeren als RealistenRaad PROVSO.WORKS. Hoe ging dat in zijn werk? In dit artikel vertellen we je hierover.

PROVSO.WORKS heeft verschillende projecten voor een goede uitstroom van jongeren uit het praktijk en voortgezet speciaal onderwijs. Om goed aan te sluiten bij de wensen van de jongeren, kan advies van henzelf niet ontbreken. Daarom betrok PROVSO.WORKS afgelopen jaar (2022-2023) de RealistenRaad bij hun activiteiten. En ook na de zomer blijft de RealistenRaad hen adviseren. 

Motivatie om als jongere deel te nemen aan de RealistenRaad

Ik vind dat je alle kansen moet pakken. Ik ben nooit bang geweest om ergens iets over te zeggen - Realist Jelle

Ik ben een pro-leerling en heb mijn mbo-opleiding afgerond. Ik wil laten zien, dat als je met de trap gaat in plaats van met de lift, je er ook kunt komen – Realist Tashmynne

Aan de slag

7 november 2022 was de eerste trainingsbijeenkomst waar de jongeren samenkwamen met een inclusiespecialist van de Realisten Academie. Op 24 november gingen de jongeren als RealistenRaad in overleg met de innovatiecommissie van PROVSO.WORKS. Tijdens deze vergadering werden over en weer vragen aan elkaar gesteld. De jongeren kijken terug op een leuke en interactieve eerste bijeenkomst.

Ik had het gevoel dat er gehoor werd gegeven aan onze adviezen en vragen. Ook was het leuk om elkaar weer te zien – Realist Anouscka

Op 19 januari 2023 sprak de RealistenRaad met de stuurgroep over het project De Toekomstcoach. De RealistenRaad vond het een goed initiatief en hadden zelf ook wel graag een Toekomstcoach gehad, aldus Realist Jelle. Op 20 februari 2023 kregen de Realisten een training van een inclusiespecialist vanuit de Realisten Academie. Hier kreeg de RealistenRaad als tip mee:

Het is belangrijk dat je als adviseur, want dat zijn jullie, serieus genomen wordt. En dat betekent dat je mag vragen wat er met jullie feedback of adviezen is gebeurd – Saskia Rosmalen (inclusiespecialist Realisten Academie)

Op 7 maart 2023 sprak de RealistenRaad met het bestuur van PROVSO.WORKS over de zichtbaarheid van de projecten. Ook werd een preview gegeven van De Digitale Beeldbank, een van de projecten waarbij de RealistenRaad ook adviseert. Op 27 maart was de RealistenRaad vertegenwoordigd bij de brainstorm over het event vanPROVSO.WORKS. Op 4 april waren een aantal Realisten aanwezig bij de Kick-offbijeenkomst van het project De Toekomstcoach en op 11 mei jl. sloten ze aan bij de Sectortafel Zorg.

Iedereen is erg enthousiast over de RealistenRaad. We gaan de raad de komende jaren voortzetten - Annette, directeur PROVSO.WORKS

Ik ben blij met hoe de bijeenkomsten gaan. Onze vragen worden goed beantwoord en ik geloof dat er echt wat met onze adviezen wordt gedaan - Realist Tehreen

Voorbeelden impact RealistenRaad

Projectleiders van De Vorkheftruck en De Toekomstcoach waren heel enthousiast over de betrokkenheid van de RealistenRaad.

Het advies, over aanpak van uitval van jongeren, leidde tot zes enthousiaste deelnemers die gemotiveerd voor hun examens zijn opgegaan - Bert Staal (projectbeleider De Vorkheftruck)

Ook het advies om jongeren tijdens het projecttraject van De Toekomstcoach een ‘mijn pad’-boekje te geven is opgevolgd. Hierin kunnen ze nu makkelijk het gehele traject bijhouden zodat ze precies weten wat er is afgesproken en is gedaan en die wie.

Op 23 mei 2023 werd het jaar van de RealistenRaad feestelijk afgesloten. Lees hier de terugblik. Lees ook de reactie van Annette van Waning van Cairos BV over de impact van de RealistenRaad.

RealistenRaad

De RealistenRaad is een initiatief van de Realisten Academie: de inclusie-makers. Een maatschappelijk Diensttijd (MDT)-project met als doel jongeren inzicht te geven in hun kansen en mogelijkheden, zodat zij weten waar hun krachten en uitdagingen liggen. Met hun unieke en onmisbare kijk op werk adviseren ze organisaties om taboes op werken met een arbeidsbeperking te doorbreken om zo meer arbeidsmarktkansen te realiseren.

Lees meer over hoe je kan aansluiten bij een RealistenRaad en wat het je als jongere en als organisatie oplevert.